Ana sayfa Eğitim Haberleri Beykoz Üniversitesi Profesör ve Öğretim Üyesi Arıyor

Beykoz Üniversitesi Profesör ve Öğretim Üyesi Arıyor

Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Beykoz Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere profesör, öğretim üyesi araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere 30 akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim üyesi araştırma görevlisi alım başvuru tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanında, Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Beykoz Üniversitesi akademik personel alım başvuruları. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Adli Sicil Kaydı.

4. Varsa Yabancı Dil Belgesi.

5. 2 adet fotoğraf.

6. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).

9. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.

10. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi

12. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyalan 6 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 4 (dört) takım olarak dosya ve Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Öğretim Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. Belirtilen alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

3. İngilizce eğitim veren bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmak.

4. Deneyim belirtilen kadro başvurularında deneyim koşulunu sağlamak.

Araştırma Görevlisi:

1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

2. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş

3. Adli Sicil Kaydı.

4. ALES belgesi.

5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.

6. 2 adet fotoğraf.

7. Nüfus cüzdanı sureti.

8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).

9. Onaylı transkript belgesi.

10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında E-devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.

11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 24.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 29.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.09.2019